Main menu

Avsec Consulting tilbyder uddannelse til

  • Personer, der udfører anden sikkerhedskontrol end screening af leverancer til lufthavnen, jf. EU forordning nr. 1998/2015, punkt 11.2.3.10 og
  • Personer, der har adgang til leverancerne og derfor har behov for generelle sikkerhedskurser, jf. EU forordning nr. 1998/2015, punkt 11.2.7.

Kurserne kan afholdes som et internt kursus med 3 - 20 deltagere pr. gang på din virksomhed eller ved at tilmelde sig et kursus sammen med andre virksomheder.