Main menu

Myndighederne stiller krav om, at regler og processer omkring security skal kvalitetssikres og kvalitetsstyres. Avsec Consulting kan rådgive om hvad der ligger i disse krav, hvordan kvalitetssikring og –styring skal foretages, og hvordan disse skal dokumenteres. En mulighed er endvidere, at Avsec Consulting forud for et myndighedstilsyn, foretager et check på, om virksomheden følger NASP’ens regler.

Avsec Consulting kan også indgå i selve egenkontrollen og derved sikre, at de forskellige securitymæssige foranstaltninger er indført effektivt og hensigtsmæssigt. Herudover kan Avsec Consulting hjælpe med at lave egenkontrollen og være en del af især lufthavnes egenkontrolprogram.