Main menu

Avsec Consulting tilbyder rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af sikkerhedsplaner, herunder af procedurer, instrukser m.m. bistand i forbindelse med myndighedsgodkendelse/tilsyn osv., kvalitetskontrol og kvalitetsstyring, herunder i forbindelse med egenkontrol og testprogram.

Avsec Consulting tilbyder endvidere rådgivning i forbindelse med f.eks. vurdering af konsekvenser ved ny lovgivning, udarbejdelse af vejledninger, fortolkningsbidrag m.m.

Avsec Consulting deltager i/forestår også gerne diverse projekter på security-området, f.eks. indførelse af nyt udstyr, opførelse af nye bygninger m.m.

Avsec Consulting tilbyder også rådgivning i forbindelse med godkendelse af virksomheder, der skal myndighedsgodkendes som kendte kunder, leverandører af forsyninger til flyvningen eller leverancer til lufthavnene. Dette betyder, at virksomhederne skal udpege en sikkerhedsansvarlig, udarbejde en sikkerhedsplan, og indrette deres lokaliteter, således at leverancer til lufthavnen/cateringfirmaer er beskyttet samt uddanne deres medarbejdere i security awareness. Da sådanne virksomheder ofte ikke har den fornødne indsigt i security-reglerne, kan Avsec Consulting tilbyde at hjælp til hele processen, indtil godkendelsen fra Trafikstyrelsen er i hus.