Avsec Consulting tilbyder rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af sikkerhedsplaner, herunder af procedurer, instrukser m.m.

Da myndighederne stiller krav om, at regler og processer omkring security skal kvalitetssikres og kvalitetsstyres kan Avsec Consulting rådgive om, hvad der ligger i disse krav, hvordan kvalitetssikring og –styring skal foretages, og hvordan disse skal dokumenteres. En mulighed er endvidere, at Avsec Consulting forud for et myndighedstilsyn, foretager et check på, om virksomheden følger NASP’ens regler.

Avsec Consulting tilbyder endvidere rådgivning i forbindelse med f.eks. vurdering af konsekvenser ved ny lovgivning – hvad skal ændres i sikkerhedsplanen, hvilke procedurer/instrukser skal udarbejdes osv. Herudover kan Avsec Consulting udarbejde vejledninger, fortolkningsbidrag m.m.

Avsec Consulting deltager i/forestår også gerne diverse projekter på security-området, f.eks. indførelse af nyt udstyr, opførelse af nye bygninger m.m.

Avsec Consulting tilbyder også rådgivning i forbindelse med godkendelse af virksomheder, der skal myndighedsgodkendes som fragtagenter, kendte kunder, sikkerhedsgodkendte leverandører af forsyninger eller kendte leverandører, der leverer forsyninger til flyvningen eller leverancer til lufthavnene. Dette betyder, at virksomhederne skal udpege en sikkerhedsansvarlig, udarbejde en sikkerhedsplan, og indrette deres lokaliteter, således at leverancer til lufthavnen/cateringfirmaer er beskyttet samt uddanne deres medarbejdere i security awareness. Da sådanne virksomheder ofte ikke har den fornødne indsigt i security-reglerne, kan Avsec Consulting tilbyde at hjælp til hele processen, indtil godkendelsen fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er i hus.