Det er ofte en stor administrativ byrde for virksomheder at skulle udarbejde en sikkerhedsplan og til stadighed at ajourføre denne efter regler, der ofte ændres.
Herudover er der også virksomheder, der aldrig tidligere har skulle lave en sikkerhedsplan og ikke ved, hvad der skal beskrives og dokumenteres i sådanne planer.
Avsec Consulting kan hjælpe med at skrive sikkerhedsplaner og sikre, at

    • Alle krav i det nationale sikkerhedsprogram (NASP) er opfyldt,
    • Procedurer er identificeret og beskrevet. Herunder hjælpe med at lave de instrukser, der skal laves til medarbejdere, sådan at sikkerhedsplanen kan blive godkendt af myndighederne.