Avsec Consulting har i alt 3 EU Security Validatorer, som alle er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at validere virksomheder, der ønsker at blive godkendt som kendte leverandører af forsyninger til flyvningen eller leverancer til lufthavnene.

En validering indebærer følgende processer:

  • Rådgivning,
  • Hjælp/vejledning i forbindelse med udarbejdelse af sikkerhedsplan og til indholdet af konkrete procedurer,
  • Uddannelse af sikkerhedsansvarlige, stedfortrædere og medarbejdere (kurser i uddannelse af den sikkerhedsansvarlige og stedfortræder tilbydes ca. hvert 3 måned – kurser for medarbejderne afholdes oftest på Jeres virksomhed)
  • Et besøg på Jeres virksomhed for at se, om I har fået indrettet Jeres processer hensigtsmæssigt og lever op til kravene, og
  • Udarbejdelse af en valideringsrapport.

Når valideringsrapporten er færdig, så kan virksomheden sende valideringsrapporten samt sikkerhedsplanen til den virksomhed, der ønsker at udpege Jer som kendt leverandør. I vil herefter blive udpeget for 2 år, hvorefter I skal valideres igen.

Avsec Consulting kan også validere virksomheder, der flyver fragt ind fra 3-lande, og derfor skal godkendes som såkaldt ACC3.

Validering af tank-anlæg i Grønland