Main menu

Avsec Consulting er stiftet af Susie Møller Frederiksender har en mangeårig erfaring med security. Hun har bl.a. arbejdet som chefkonsulent i Trafikstyrelsen, hvor hun var fagligt ansvarlig for reglerne på security-området. Derudover har hun arbejdet både som national security-inspektør og som EU-inspektør, og har derfor et særdeles stort kendskab til, hvordan regler skal fortolkes og implementeres hos alle de virksomheder, der er forpligtet af reglerne. Hun har derudover på vegne af Trafikstyrelsen, udarbejdet det danske nationale uddannelsesprogram i samarbejde med Københavns og Billund lufthavne.

Luftfarten er et attraktivt mål for personer og terrorgrupper, der ønsker at skabe store medieoverskrifter. Det er derfor i stigende grad nødvendigt med stor securitymæssig kompetence i alle led og hos alle operatører og leverandører, som beskæftiger sig med luftfart. I takt med denne udvikling stilles der derfor stadigt større krav til virksomheder om at indføre securitymæssige foranstaltninger samtidig med at stadig flere typer af virksomheder skal indføre sådanne foranstaltninger – også virksomheder, der traditionelt ikke har været omfattet af krav om security.

I dag retter kravene sig således både mod lufthavne, luftfartsselskaber, fragtagenter, cateringfirmaer og virksomheder, der sender varer med luftfart samt virksomheder, der leverer varer til lufthavne og luftfartsselskaber.

For mange mindre og mellemstore virksomheder kan regelsættet omkring security virke stort og komplekst at sætte sig ind i. Og hertil kommer, at der også er krav til uddannelse af alle medarbejdere, som på en eller anden måde er involveret i de securitymæssige foranstaltninger.

 Avsec Consulting ApS har stor kompetence på dette område og kan på professionel vis hjælpe virksomheder med at sikre de tilstrækkelige securitymæssige foranstaltninger, herunder

  • Blive sikkerhedsgodkendt af myndighederne,

  • Skrive sikkerhedsplaner,

  • Lave kvalitetsstyring/sikring,

  • Foretage undervisning af medarbejdere,

  • Give vedligeholdelsestræning og i øvrigt

  • Give rådgivning i forbindelse vurdering af konsekvenser ved ny lovgivning, udarbejdelse af vejledninger, projektdeltagelse ved indførelse af nyt udstyr, opførelse af nye bygninger m.m.

  • Rådgivning i forbindelse med godkendelse af virksomheder, der skal myndighedsgodkendes som kendte kunder, leverandører af forsyninger til flyvningen eller leverancer til lufthavnene.

Avsec Consulting kan også levere færdige securitymæssige pakke løsninger.