• Transportører, der alene kører med sikkerhedskontrolleret gods eller sikkerhedskontrollerede leverancer eller forsyninger, skal have kursus efter NASP, bilag 13.15. Dette kan enten afholdes hos Jer eller medarbejderne kan tage et e-learningskursus, se nedenfor under Lekon.
  • Transportører, der laster bilen og/eller sætter forseglinger på skal have uddannelse for medarbejdere, der udfører anden sikkerhedskontrol end screening for fragt, jf. NASP, bilag 13.10 eller bilag 13.11 for leverancer. Dette kan foregå hos Jer.